Cuma, 16 Temmuz 2021 11:33

AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Ağustos 2021 Cuma günü, Saat 10.30’da Veliefendi Hipodromu Basın Merkezinde aşağıda yazılı gündem uyarınca yapılacaktır. 

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 13 Ağustos Cuma günü aynı saat ve aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır. 

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. 

 

                                                                       YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış ve yoklama,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanın seçimi,

3-Saygı duruşu,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

6-Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

7-Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı-ayrı ibrası,

8-Gelecek dönem Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması,

9-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için asil ve yedek üyelerinin seçimleri ile haysiyet divanı üyelerinin seçimi,

10-Dilek ve temenniler,

11-Kapanış.

Son Düzenlenme Cuma, 16 Temmuz 2021 11:36