Cumartesi, 05 Mayıs 2018 23:59

AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

At Yarışı Yazarları Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2018 Cuma günü, İstanbul Veliefendi Hipodromu, Basın Tribünü’ndeki Dernek Merkezi’nde saat 11.00’da, aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı, 8 Haziran 2018 Cuma günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
 3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim ve Denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 7. Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması,
 8. Dokuz asıl, beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıllık süre için seçimi,
 9. Üç asıl, üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu üyelerinin üç yıllık süre için seçimi,
 10. Yedi asıl, üç yedek üyeden oluşan Onur Kurulu üyelerinin üç yıllık süre için seçimi,
 11. Dilek ve öneriler,
 12. Kapanış.

 

YÖNETİM KURULU

Son Düzenlenme Pazartesi, 17 Aralık 2018 00:07