Çarşamba, 19 Haziran 2024 11:02

AT YARIŞI YAZARLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 10.30’da Veliefendi Hipodromu Basın Merkezinde aşağıda yazılı gündem uyarınca yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12 Temmuz 2024 Çarşamba günü aynı saat ve aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM;

  1. Açılış ve yoklama
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
  3. Saygı Duruşu
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
  6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası
  7. Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması
  8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için asil ve yedek üyelerinin seçimleri ile haysiyet divanı üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış
Son Düzenlenme Cuma, 28 Haziran 2024 10:43